اسپلانک

Splunk

Splunk SPLUNK  چیست؟ Splunk SIEM  یک SIEM (Security information and event management)  است که بصورت پلتفرمی قدرتمند بمنظور جمع ­آوری لاگ‌ها، جستجو، مشاهده، آنالیز و تحلیل داده‌ها در سازمانها نصب می­شود و…