اسپلانک PCI DSS

اسپلانک PCI DSS

افزونه اسپلانک حهت امنیت پرداخت الکترونیک استاندارد امنیت داده های صنعت کارتهای اعتبار پرداخت، یا PCI DSS، یک استاندارد امنیتی برای همه سازمان هایی است که داده های دارندگان کارتهای…

اسپلانک

Splunk Enterprise Security

آشنایی با قابلیت های Splunk Enterprise Security امنیت بلادرنگ نیازمند پاسخ های بلادرنگ Splunk Enterprise Security (ES) یک راه حل است که به شما کمک می کند تا سریعا حملات…