دستورالعمل ثبت و گزارش دهی غرامت بیماری های شغلی

بیماری¬های شغلی موجب تحمیل درد و رنج فراوان بر کارکنان و باعث از دست دادن زمان کاری زیادی در جهان شده است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت( WHO)، تقریباً ۴۵ درصد جمعیت جهان و بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشورمان، در شمار نیروی کار قرار دارند. سالیانه ۶۸ تا ۱۵۷ میلیون نفر در سراسر جهان به انواع بیماری های شغلی مبتلا می شوند. هزینه ناشی از بیماری های شغلی را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد: ۱- هزینه های مربوط به کارفرمایان (مانند پرداخت غرامت به بیمار)، ۲- هزینه¬های افراد یا کارگران (مانند هزینه های انسانی ناشی از درد و اندوه و غیره) و ۳- هزینه های مربوط به دولت (مانند هزینه های مراقبت های بهداشتی – درمانی) برآوردهای جدید نشان می دهد هزینه موارد جدید بیماریهای ناشی از کار در کارگران بریتانیا حدود ۵/۸ میلیارد یورو طی سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۲ بوده است.

در کنار همه هزینه های مستقیم ناشی از بیماری های شغلی هزینه های ناشی از کاهش بهره وری، کاهش روحیه سایر کارکنان و کاهش کیفیت زندگی افراد بیمار نیز مطرح می باشند.

بر این اساس با توجه به ضرورت ایجاد زیر ساخت مناسب جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان غرامت های پرداختی از سوی واحدهای صنعتی – معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تحقق بند ۲ خط مشی HSEE و برنامه جامع مدیریتHSEE وزارت، دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی اقدام به تدوین دستورالعمل ثبت و گزارش دهی غرامت های ناشی از بیماری های شغلی نموده است. مینا جباری – مدیر

ساماندهی و نظام مند کردن صنایع آلاینده

راستای اعمال راهکارها

به منظور ساماندهی و نظام مند کردن صنایع آلاینده در راستای اعمال راهکارها و تدوین برنامه اقدام، و همچنین، بر اساس بند ۱۰ برنامه جامع مدیریت بهداشت،

ایمنی

ایمنی، محیط‌ زیست و انرژی در خصوص تدوین دستورالعمل های تخصصی،

دستورالعمل

دستورالعمل حاضر تدوین و به بخش¬های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

نظرات کاربران

عالی! پشتیبانی و مراقبت های ویژه

در زمینه تجهیزات ذخیره سازی (Storage)، سازمان ها با پیاده سازی SAN، امکانات ذخیره سازی را به جای اتصال مستقیم بر روی سرورها، به صورت مشترک بین سرورها مورد استفاده قرار می دهند و دیسک ها و فضاهای ذخیره سازی را به صورت یکجا، تجمیع می نمایند.

کارشناسان امنیت

- امنیت

عالی! پشتیبانی و حفاظت رایگان

کارآیی، در دسترس بودن و انعطاف پذیری از اصلی ترین مؤلفه هایی بوده، که سازمان را به سمت انتخاب SAN به جای DAS سوق می دهد.

کارایی

- بهینه سازی

همه ی توضیحات و خدمات عالی هستند

امروزه تجهیزات و ادوات زیادی در حوزه منابع ذخیره سازی، تولید و توسعه یافته اند. از این رو سازمان ها در جهت خریداری، طراحی و پیاده سازی تجهیزات ذخیره سازی، نیازمند آنالیز دقیقی از شرایط فعلی و همچنین میزان توسعه پذیری خود در آینده می باشند.

ذخیره سازی

- مدیر پروژه

دستورالعمل ها

دستورالعمل سیستم های مجوز انجام کار

به عبارت ساده تر پروانه کار برای ایمن سازی محیط کار از خطرات وحوادث می باشد.

دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری

سازمان های با ریسک بالا، به‌خصوص در زمینه حریق، نشت مواد سمی و گازهای قابل انفجار و غیره، لازم است همواره آمادگی کاملی در مواجه به شرایط اضطراری داشته باشد.

دستورالعمل تشکیل کمیته تخصصی انرژی

بمنظور ایجاد رویه ها و فضای مناسب جهت افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین بهبود وضعیت و ارتقا شاخصهای عملکردی در ستاد تشکیل می‌گردد.