مرکز کنترل عملیات شبکه

مرکز کنترل عملیات شبکه

دستورالعمل حاضر تدوین و به بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.

ادامه مطلب
تجهیزات ذخیره سازی

تجهیزات ذخیره سازی

پیاده سازی با استفاده از آنالیز دقیق و آخرین استانداردهای ممکن، جایگزین بسیار مناسبی در ازاء خریداری تجهیزات گران قیمت، بدون توجه به امکانات و حالت های مختلف پیاده سازی این تجهیزات می باشد و در این مسیر گام های ارزنده ایی را برای سازمان های محترم برداشته است.

ادامه مطلب
پشتیبانی سیستم ها و سرویس ها

پشتیبانی سیستم ها و سرویس ها

سایت های آلوده به پسماندهای ویژه که باید از آلودگی زدوده شوند بیشتر می باشد.

ادامه مطلب
ارزیابی ریسک واحد های صنعتی – معدنی

ارزیابی ریسک واحد های صنعتی – معدنی

بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین درسازمان به منظور پیگیری از بروز حوادث

ادامه مطلب

ثبت و گزارش دهی غرامت بیماری های شغلی

بیماری های شغلی موجب تحمیل درد و رنج فراوان بر کارکنان و باعث از دست دادن زمان کاری زیادی در جهان

ادامه مطلب

ارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی مواد شیمیایی

عدم قطعیت، ویژگی ذاتی عوامل آسیب رسان در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب

محصولات ویژه