فورتی گیت

فورتی گیت FortiGate

فورتی گیت FortiGate UTMشرکت فورتی نت  Fortinetدر سال۲۰۰۲ به دنیای امنیت معرفی گردید ،شرکت فورتی نت نام این تجهیز امنیتی منحصر بفرد را فورتی گیت FortiGate نهاد که در واقع…

سیسکو ISE

Cisco ISE

Cisco ISE با استفاده از راهکار Cisco Identity Services Engine یا به اختصار Cisco ISE می‌توان کاربران و تجهیزات متصل به شبکه سازمانی را از یک موقعیت مرکزی، مشاهده و…