حوزه‌های امنیتی

حوزه‌های امنیتی فایروال بنابر صلاحدید کاربر به عنوان ابزار اصلی برای حفظ جریان ترافیک شبکه یا محدود نمودن آن در موقعیت‌های مختلف از قبیل تجهیزات اختصاصی فایروال ، کارکرد فایروال…