فورتی گیت

فورتی گیت FortiGate

فورتی گیت FortiGate UTMشرکت فورتی نت  Fortinetدر سال۲۰۰۲ به دنیای امنیت معرفی گردید ،شرکت فورتی نت نام این تجهیز امنیتی منحصر بفرد را فورتی گیت FortiGate نهاد که در واقع…

سیسکو ISE

Cisco ISE

Cisco ISE با استفاده از راهکار Cisco Identity Services Engine یا به اختصار Cisco ISE می‌توان کاربران و تجهیزات متصل به شبکه سازمانی را از یک موقعیت مرکزی، مشاهده و…

اسپلانک

Splunk

Splunk SPLUNK  چیست؟ Splunk SIEM  یک SIEM (Security information and event management)  است که بصورت پلتفرمی قدرتمند بمنظور جمع ­آوری لاگ‌ها، جستجو، مشاهده، آنالیز و تحلیل داده‌ها در سازمانها نصب می­شود و…

طراحی امنیت شبکه

طراحی امنیت شبکه پیاده‌سازی یک سیستم امنیت شبکه‌ی مقیاس‌پذیر و کارآمد مستلزم طراحی مناسب و منطبق بر نتایج حاصل از تحلیل ریسک و اصول طراحی امنیت شبکه می‌باشد. حفاظت‌های امنیتی شبکه…