طراحی امنیت شبکه

طراحی امنیت شبکه پیاده‌سازی یک سیستم امنیت شبکه‌ی مقیاس‌پذیر و کارآمد مستلزم طراحی مناسب و منطبق بر نتایج حاصل از تحلیل ریسک و اصول طراحی امنیت شبکه می‌باشد. حفاظت‌های امنیتی شبکه…

مجازی سازی

مجازی سازی رویکرد مجازی‌سازی شبکه NSX، همانند مجازی‌سازی سرور برای Compute، برای اپراتورهای دیتا‌سنتر این امکان را فراهم می‌سازد تا شبکه‌های فیزیکی خود را به عنوان یک Pool برای ظرفیت…

حوزه‌های امنیتی

حوزه‌های امنیتی فایروال بنابر صلاحدید کاربر به عنوان ابزار اصلی برای حفظ جریان ترافیک شبکه یا محدود نمودن آن در موقعیت‌های مختلف از قبیل تجهیزات اختصاصی فایروال ، کارکرد فایروال…