فورتی منیجر

فورتی منیجر

Centralized Management – Fortinet

مدیریت یکپارچه تجهیزات امنیتی شرکت فورتی نت

با توجه به تنوع و گونه های مختلف تجهیزات امنیتی فورتی نت و همچنین بحث کنترل و مدیریت صحیح این تجهیزات ، شرکت فورتی نت اقدام به تولید تجهیزاتی به جهت کنترل و مدیریت متمرکز تجهیزات امنیتی ساخت خود کرد.

در این بین تجهیزات مدیریتی Fortimanager معرفی شد.

سخت افزارهای فورتی منیجر امکان کنترل و مدیریت هر تعدادی از تجهیزات امنیتی و سیستم های یکپارچه فورتی گیت و تجهیزات مدیریت گزارش های فورتی آنالایزر را به شما می دهد، و در عین حالاین امکان فراهم است تا از چند تا هزار دستگاه ، از جمله فورتی گیت FortiGate ، فورتی وب ، و فورتی میل و فورتی آنالایرز را به بهترین نحو مدیریت و کنترل کنید.

 

در این حال با توجه به گستردگی شبکه های wan و تعدد تجهیزات امنیتی در این نوع شبکه بهترین راه حل برای مدیریت و کنترل و پایش تجهیزات، محصول فورتی منیجر Fortimanager خواهد بود. مدیران و کارشناسان شبکه قادر خواهند بود با توجه به ایجاد گروه های منطقی در رابطه با کنترل عملکرد و افزایش کارایی شرایط مناسبی را فراهم آورندو با اعمال سیاست های کنترلی و امکان بروز رسانی به صورت مجتمع و امکان پشتیبان گیری از چگونگی کارکرد تجهیزات و ساختار عملکرد آنها در هر چه پربارتر شدن و افزایش کارایی و راندمان شبکه اقدام کنند.

 

مزایای FortiManager :

 

  • امکان ثبت ومدیریت وقایع در شبکه و تجزیه و تحلیل گزارش ها با بهرمندی ازفورتی آنالایزر
  • امکان توسعه سرویس پشتیبان گیری از تنظیمات برای محصولات Fortinet
  • کاهش مجموع هزینه های سیستم مدیریتی با گروه بندی دارایی ها و تجهیزات و نرم افزار های کنترل شبکه
  • امکان پشتیبانی بیش از ۵۰۰۰ محصول و یا دامنه مجازی (VirtualDOM)
  • امکان پشتیبانی از ۱۲۰۰نرم افزار فورتی کلاینت بر روی یک محصول سخت افزاری برای شبکه های گسترده شهری .
  • کاهش هزینه های عملیاتی پروسه و همچنین هزینه های استقرار زیر ساخت های امنیتی…
  • امکان کنترل و مدیریت بروز رسانی های امنیتی و همچنین بروز رسانی سیستم های عامل تجهیزات از سرویس FortiGuard

 

 

 

 

Centralized Security Management

As IoT and cloud force networks to evolve, organizations struggle to keep ahead. Too many solutions with varying management tools strain already overworked security teams. Systems that don’t communicate with others and overwhelming alerts delay identification of critical security issues or in some cases they’re missed altogether. FortiManager provides a single-pane-of-glass for visibility across the entire Fortinet Security Fabric as well as to manage Fortinet’s security and networking devices to speed the identification of and response to security incidents.