فورتی سند باکس

فورتی سند باکس

FortiSandBox

امروزه با پیشرفت تهدیدات امنیتی پیچیده معمولا بهرمندی از ماژول های مختلفی مانند وب فیلترینگ آنتی ویروس های قدیمی ، و سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ IPS / IDS راهکاری مناسب به جهت مقابله با تهدیدات پیشرفته Advanced threat نخواهد بود .امروزه اکثر بدافزارها به طور شایع توزیع پذیر شده و اغلب بخشی از ساختار یک باتنت خواهند بود. در این حال یک سرویس گیرنده پس از دریافت یک فایل و اجرای آن، نقش هاستینگ را برای نرم افزارهای مخرب، و یا همانند آن ایفا خواهد کرد.

 سندباکس و یا راه حل تشخیص تهدیدات پیشرفته :

 

Advanced Threat Protection (ATP) – FortiSandBox

 

در راه حلی که فورتی سندباکس ارائه می دهد .پس از بررسی فایل مخرب توسط سرویس های فورتی گیت (UTM) و ثبت وقایع این رفتار ها فایل های مورد نطر به همراه فایل های مشکوک به سندباکس ارسال می گردد در این شرایط رفتارهای فایل مشکوک در یک محیط شبیه سازی رصد شده و تمامی رفتارهای فایل های مخرب در حدود سه تا پنج دقیقه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و رفتارهای ان ثبت و گزارش می شود. در این میان همانند محیط های عملیاتی واقعی در سیستم عامل رفتار فایل در مقابل دسترسی و یا عدم دسترسی به اینترنت و سطح دستیابی به برنامه های کاربردی بررسی شده و در صورت محرض شدن تاثیرات مخرب ، به صورت تدافعی جلوی رفتارهای مخرب گرفته می شود.

 

تجهیز معرفی شده شرکت فورتی نت محصول فورتی سندباکس با امکان دستیابی به بانک اطلاعاتی غنی و کاملی از تهدیدات و مخاطرات و همچنین راه حل های مقابله با آن که در آزمایشگاه فورتی گارد شرکت فورتی نت Fortinet در اختیار دارد با امکان بروز رسانی خودکار و امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات به دست آمده با آزمایشگاهبه منظور دریافت به روز رسانی های مرتبط ،حفاظت خودکاری را برای کمک به سازمانها در جهت کاهش مخاطرات و تهدیدات به همراه خواهد داشت  و در نتیجه باعث کاهش هزینه های سازمانی در رابطه با مقابله با تهدیدات خواهد بود.

 

در این حال استفاده سند باکس Sandboxing یک راه حل مقابله با توسعه دهندگان نرم افزار ها و بد افزار های مخرب خواهد بود. راه حل های مطرح شده به جهت مقابله با تهدیدات پیشرفته در کنار سازمان های در حال رشد این امید را در بر خواهد داشت تا ریسک پذیری سازمان در جهت کاهش اثرات مخاطرات بالاتر رود و در مقابل نقاط بحرانی کمتر به چالش کشیده شوند .