فورتی دی بی

فورتی دی بی FortiDB

 مدیریت و پایش فعالیت پایگاه داده ها

Database Security Subscription Service – Fortinet

فورتی دی بی FortiDB

شرکت فورتی نت با توجه به رشد و گسترش سبد محصولات در زمینه امنیت نیم نگاهی به پایش و کنترل فعالیت پایگاه داده ها داشته و با معرفی محصول استراتژیک فورتی دی بی در این زمینه در هرچه پر بار تر شدن سبد محصولات خود قدم برداشته است .

 

تجهیزات فورتی دی بی ، نقطه قوت شرکت فورتی نت Fortinet در زمینه امنیت و پایش فعالیت پایگاه داده می باشد فورتی دی بی با داشتن مزایایی همچون ساختار مدیریت متمرکز بر روی فعالیت پایگاه داده ها و ارزیابی نقاط آسیب پذیر و امکان گزارش گیری از وضعیت تراکنش های پایگاه داده ها، و به منظور رفع مشکلات پایگاه داده ها راهکار مناسب را در جهت پایش و کنترل تراکنش ها فراهم می نماید و در عین حال با تسهیل در مدیریت فعالیت های پایگاه داده ها که از ویژگی های سامانه های DAM خواهد بود در کنار راهکارهای تکمیلی همانند استفاده از تجهیزات WAF در بحث امنیت سرویس های تحت وب و برنامه های کاربردی تحت وب نتیجه ای مطلوب را در بر خواهد داشت.

 

قاعدتا مهمترین هدف سامانه ” پایش و کنترل فعالیت های پایگاه داده ” نظارت راهبردی بر فعالیت پایگاه داده و همچنین هرگونه تراکنش موجود در بین آنهاست. تسهیل در نصب و راه اندازی ، پیاده سازی سیاست های مطابق با استانداردهای مهم و مشهود سازمانی از قبیل HIPAA PCI-DSS,SOX,GLBA و ارائه گزارش های منظم، همگی از جمله نیازمندیهای کلیدی مدیران پایگاه داده است که در فورتی دیبی به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است.محصول FortiDB فورتی دی بی به راحتی در ساختار منطقی شبکه قرار گرفته و با استفاده از آن امکان شناسایی سریع پایگاه داده ها در سطح شبکه، امکان پایش فعالیت پایگاه داده ها را خواهد داشت.

Streamlined management tools make it easy for administrators to verify that databases conform to corporate standard configurations, implement tests for custom applications, and conduct extended penetration testing when required. The FortiGuard Database Security Service is available through the FortiDB product line.