اسپلانک

آشنایی با قابلیت های Splunk Enterprise Security

امنیت بلادرنگ نیازمند پاسخ های بلادرنگ

Splunk Enterprise Security (ES) یک راه حل است که به شما کمک می کند تا سریعا حملات داخلی و خارجی را شناسایی کرده و پاسخ مناسب دهید. اسپلانک کار ساده سازی مدیریت تهدید در ضمن  به حداقل رساندن خطرات کسب و کار شما را انجام خواهد داد .

اسپلانک راهکار یکپارچه سازی تمام جنبه های عملیات امنیتی است و برای سازمان های مختلف و اندازه های مختلف مناسب است. اسپلانک جهت تحلیل داده های تولید شده از سیستم های امنیتی مانند شبکه، End-point، دسترسی، نرم افزارهای مخرب، آسیب پذیری ها و اطلاعات احرازهویت فراهم می کند.

اسپلانک  برای انطباق دادن جستجوهای هماهنگ، هشدارها، گزارش ها و داشبورد ها برای انطباق با ویژگی های خاص، برای نظارت مداوم در زمان واقعی، پاسخ سریع به حوادث در یک مرکز عملیات امنیتی (SOC) و یا برای مدیرانی که نیاز به دید در مورد ریسک کسب و کار دارند، مورد استفاده است.

ویژگی های اسپلانک :

نظارت بلادرنگ – دریافت تصویر کامل و روشن از وضعیت امنیتی سازمان، سفارشی کردن نمایش ها و نظم دادن به رویدادهای  خام

اولویت بندی و پاسخ دهی – به دست آوردن مشخصات خاص امنیتی از اطلاعات برای افزایش قابلیت های تشخیص و بهینه سازی پاسخ در زمان حادثه

تحقیقات سریع – برای تعیین فعالیت های مخرب، از جستجوی ارتباط  بین رخدادهاو همبستگی های استاتیک، پویا و بصری استفاده میکند

تحویل چند مرحله ای – بررسی نقص و تجزیه و تحلیل تحقیقی برای ردیابی فعالیت های پویا در ارتباط با تهدیدات پیشرفته

استفاده از داستان های تحلیلی Spunk ES Update محتوا – درک تهدیدات و به دست آوردن بهترین شیوه برای تحقیق و پاسخ حادثه

Splunk ES می تواند به عنوان یک نرم افزار SIEM، تحت  سرویس ابری، در یک ابر عمومی یا خصوصی پیاده سازی شود .